Geschiedenis

Collectie
Een greep uit de tentoongestelde wapensystemen

De Historische Collectie Grondgebonden Luchtverdediging beschikt over een uitgebreide verzameling, vaak originele, wapensystemen. Daarnaast heeft het museum een groot aantal kleinere stukken in de collectie, zoals opengewerkte munitie, richtsystemen, uitrustingsstukken en diorama's. Hieronder een selectie van de grotere stukken in onze collectie.

Geïmproviseerd luchtdoelkanon
Dit kanon geeft de eerste pogingen weer om een normaal veldartillerie-kanon geschikt te maken voor het bestrijden van luchtdoelen. Hiervoor moest het kanon in een veel grotere elevatie/hoogte kunnen vuren, en ook snel in azimut/breedte kunnen draaien. Door deze opstelling werd dit bereikt.
hcglvd.nl-/plaatjes/impr_kanon_(Aangepast).webp

Diverse mitrailleurs tegen luchtdoelen
In onze collectie een aantal mitrailleurs, waaronder deze Lewis M.20. Door de geïmproviseerde 'affuit' konden hiermee nu ook vliegtuigen onder vuur worden genomen.
hcglvd.nl-/plaatjes/20231123_091534_(Aangepast).webp


Luistertoestel 'van Soest'
Met dit luistertoestel kon een geoefende militair de richting en hoogte van vliegtuiggeluid tot op een paar kilometer afstand bepalen, ook tijdens duisternis of bij bewolking. Deze informatie werd gebruikt om zoeklichten op het doel te richten.
hcglvd.nl-/plaatjes/luistertoestel_(Aangepast).webp

Vuurmond Vickers 7,5 TL Nr.1
Dit kanon met een kaliber van 7,5cm is in de meidagen van 1940 bij het vliegveld Ypenburg ingezet. Bij een Duits bombardement op de stelling van de 13e Batterij sneuvelde de bemanning van dit kanon. Het kanon vertoont nog sporen van dit bombardement.
hcglvd.nl-/plaatjes/7-5_TL_(Aangepast).webp


Vuurmond Bofors 40L60
Deze kanonnen van Bofors met een kaliber van 40mm waren bij de luchtdoelartillerie zowel vóór als ná de Tweede Wereldoorlog in gebruik. Na de oorlog kreeg Nederland zowel de Canadese, Amerikaanse als deze Britse versie van dit kanon.
hcglvd.nl-/plaatjes/40L60_(Aangepast).webp


Diverse 20mm kanonnen tegen luchtdoelen
De collectie omvat een aantal types 20mm kanonnen, waaronder deze Oerlikon. Deze kanonnen waren in mei 1940 niet alleen bij de luchtdoelartillerie in gebruik, maar ook bij het Vrijwillige Landstormkorps Luchtafweer; burgers die werden ingezet voor de verdediging van objecten zoals de Gist- en Spiritusfabriek in Delft. Deze firma's betaalden ook de vrijwilligers en de wapensystemen.
hcglvd.nl-/plaatjes/20231123_091801_(Aangepast).webp


Multiple Gun Motor Carriage M16
De Amerikaanse M16, beter bekend als 'halftrack', kwam ná de Tweede Wereldoorlog in dienst bij de landstrijdkrachten. De M16 is uitgerust met 4 mitrailleurs van het kaliber .50 inch (12,7mm) en was terreinvaardig genoeg om in de voorste linies bij het gevecht op te treden.
hcglvd.nl-/plaatjes/20231123_091902_(Aangepast).webp


Mitrailleur M63 .50 (12,7mm)
De iconische mitrailleur M63 (de 'punt 50') kon met deze speciale affuit ook tegen luchtdoelen worden ingezet. De M63 is zowel bij de land- als luchtstrijdkrachten in gebruik geweest. In aangepaste vorm is deze mitrailleur nog steeds bij vele landen in gebruik.
hcglvd.nl-/plaatjes/punt50_(Aangepast).webp


Vuurleidingsradar L4/3
Dit product van Hollandse Signaalappparaten uit Hengelo is één van de eerste in en door Nederland geproduceerde radarsystemen. Met dit systeem kon richtinformatie voor de aangesloten kanonnen worden berekend en aan de kanonnen worden doorgegeven.
hcglvd.nl-/plaatjes/L3-4_(Aangepast).webp


Vuurmond 90mm M1 tegen luchtdoelen
In het kader van het Mutual Defense Assistance Program ontving Nederland na de Tweede Wereldoorlog veel materiaal van de VS, waaronder de zware luchtdoelkanonnen van het type M1. Deze werden ingedeeld bij de zware luchtdoelartilleriebatterijen.
hcglvd.nl-/plaatjes/90mm_(Aangepast).webp


NIKE Ajax missile
Het Amerikaanse NIKE systeem was het eerste operationele raketsysteem tegen luchtdoelen. Dit systeem kwam bij de luchtmacht in gebruik in 1959. In 1964 waren de NIKE Ajax missiles alweer uitgefaseerd en was het systeem uitsluitend nog met NIKE Hercules missiles uitgerust. 
hcglvd.nl-/plaatjes/Nike_ajax_(Aangepast).webp


Vuurleidingsradar L4/5
De L4/5 van Hollandse Signaalapparaten was in gebruik tussen 1964 en 1990. De L4/5 leverde doelopsporing en richtgegevens voor de aangesloten Bofors 40L70 kanonnen.
hcglvd.nl-/plaatjes/L4-5.webp


Vuurmond Bofors 40L70KK
Het kanon Bofors 40L70 is een verdere ontwikkeling van de 40L60, waarbij onder andere de loop is verlengd van 60 kalibers (dus 60 x 40mm) naar 70 kalibers. Ook de vuursnelheid werd verhoogd. Dit kanon is een aangepaste versie waarmee de nog in de voorraad beschikbare 40L60 munitie (met een kortere patroon) kon worden verschoten, vandaar de aanduiding KK (korte kamer).
hcglvd.nl-/plaatjes/40L70KK_(Aangepast).webp


Doelvliegtuig KD2R5
Dit doelvliegtuig (drone) was in gebruik op het luchtdoelartillerieschietkamp 'Botgat' nabij Den Helder. De drone sleepte een sleepvlag over zee waarop met kanonsystemen werd geschoten.
hcglvd.nl-/plaatjes/doelvltg_(Aangepast).webp


HAWK-wapensysteem
Het HAWK-wapensysteem is in 1963 bij de luchtmacht in gebruik gekomen en in eerste instantie bij 3 groepen geleide wapens in Duitsland ingezet, later ook op de Nederlandse vliegbases. Het systeem bestaat uit radar- en vuurleidingsapparatuur en launchers en missiles. De HCGLVD beschikt over een nagenoeg compleet HAWK-systeem.
hcglvd.nl-/plaatjes/hawk_launcher_(Aangepast).webp


Flycatcher vuurleidingsradar
Ook de Flycatcher is een product van Hollandse Signaalapparaten (tegenwoordig Thales Nederland). De Flycatcher werd gebruikt om luchtdoelen te detecteren, te volgen en om de aangesloten 40L70-kanonnen automatisch met de juiste voorhoudshoek te richten. De Flycatcher is zowel bij de land -als luchtmacht in dienst geweest.
hcglvd.nl-/plaatjes/flycatcher_(Aangepast).webp


STINGER-wapensysteem
In 1985 werd de STINGER ingevoerd bij land- en luchtmacht en het Korps Mariniers. Met dit onder andere vanaf de schouder af te vuren wapen konden laagvliegende doelen op korte afstand worden bestreden. Het DGLC heeft nog steeds de STINGER in de inventaris.
hcglvd.nl-/plaatjes/20231123_093132_(Aangepast).webp


PRTL en -simulator
De Pantser Rups Tegen Luchtdoelen (PRTL) is een luchtdoelartilleriesysteem op het onderstel van een Leopard-1 tank. De PRTL is voorzien van een doelopsporings- en een doelvolgradar en 2 snelvuurkanonnen met een kaliber van 35mm. Het museum beschikt ook over de tactische trainer (simulator) van dit wapensysteem.
hcglvd.nl-/plaatjes/prtl.webp


PATRIOT-simulator
Vanaf 1986 werd het PATRIOT-systeem bij de luchtmacht ingevoerd. De 4 aangekochte systemen zijn nog steeds bij het DGLC in gebruik maar tussentijds wel steeds gemoderniseerd. Om het vuurleidingspersoneel te oefenen in de bediening van het systeem was deze PATRIOT Conduct of Fire Trainer (PCOFT) in gebruik.
hcglvd.nl-/plaatjes/patriot_sim_(Aangepast).webp


NIKE Hercules missile
Op het buitenterrein bevindt zich een NIKE Hercules missile inclusief launcher. Dit wapensysteem was bij de luchtmacht in gebruik tussen 1959 en 1988; de eenheden bevonden zich in West-Duitsland. Een aantal missiles was met een nucleaire gevechtslading uitgerust.
hcglvd.nl-/plaatjes/nike_herc_(Aangepast).webp


PATRIOT missile cannisters
PATRIOT-missiles worden afgevuurd vanuit een container ('cannister'). Per launcher kunnen maximaal 4 van deze cannisters worden geladen.
hcglvd.nl-/plaatjes/20231123_092617_(Aangepast).webp


MB Track
De MB Track stond bekend als de 'Babbellactor' (naar de promotor majoor Babbeliowski) en was het werkpaard voor de mobiele HAWK- en PATRIOT-systemen.
hcglvd.nl-/plaatjes/babbel.webp


Straalverbindingsvoertuig
Het straalverbindingsvoertuig was een cruciale schakel voor de verbindingen tussen hoofdkwartier en de squadrons van een geleide wapeneenheid. Met deze voertuigen kon een mobiel, vermaasd verbindingsnetwerk worden gecreëerd.