HCGLVD op facebook  

   
 
 

Historische Verzameling Grondgebonden Luchtverdediging

1. De naam van de instelling:
  Stichting Historische Verzameling Grondgebonden Luchtverdediging
   
2. Het RSIN / Fiscaal nummer ANBI:
  8192157153
   
3. Contactgegevens:
  Bezoekadres:
  Luitenant-Generaal Bestkazerne, Ripseweg 1, 5816 AC Vredepeel.
  Postadres: Luitenant-Generaal Bestkazerne, MPC 88A, Postbus 5034, 5800 GA Venray. 
  Correspondentieadres secretariaat: Ripseweg 1, 5816 AC Vredepeel.
  Telefoon: 0493-598850 (alleen woensdag en donderdag) 
  E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. (secretariaat)
  Webadres: www.hcglvd.nl
   
4. Bestuurssamenstelling:
  Voorzitter: Luitenant-kolonel b.d. (KLu) A.C. Polfliet
  Vice-voorzitter: Luitenant-kolonel b.d. (KL) A. Oskam
  Secretaris: Majoor b.d. (KLu) P.J. Jansen
  Penningmeester: Adjudant-onderofficier b.d. (KL) S.L. Kerkhof
  Bevoegdheid: Alle bestuurders gezamenlijk bevoegd (zie statuten)
   
5. Doelstelling:
  Primaire doelstelling is het in stand houden van een studieverzameling Grondgebonden Luchtverdediging en secundair deze collectie zodanig te presenteren dat deze voor een breder publiek, met name in regio, aantrekkelijk en toegankelijk is. De historische verzameling is een erfgoedinstelling voor huidige en toekomstige generaties; de bibliotheek kan door derden kosteloos worden geraadpleegd voor onderzoek en studie naar aan de luchtverdediging van de krijgsmacht gerelateerde onderwerpen.
   
6. Beleidsplan:
 
 • Ontstaansgeschiedenis:
 

De huidige collectie is ontstaan door de integratie van de Historische Verzameling Luchtdoelartillerie van de Koninklijke Landmacht (destijds gevestigd in Ede) en de Traditiekamer van de Groep Geleide Wapens van de Koninklijke Luchtmacht (destijds gevestigd op de Luchtmachtbasis De Peel in Vredepeel). De geïntegreerde collecties zijn thans onder de naam Historische Verzameling Grondgebonden Luchtverdediging (HVGLVD) gevestigd op de Luitenant-Generaal Bestkazerne (de voormalige Luchtmachtbasis De Peel) in Vredepeel en in een stichting ondergebracht.

 
 • Organisatie:
 

Defensie kent meerdere wapens en dienstvakken; nagenoeg al deze eenheden hebben een soortgelijke historische collectie. De commandant van een wapen c.q. dienstvak is “opdrachtgever” c.q. “eigenaar” van de collectie. Voor de HVGLVD vervult de Commandant van het Defensie Grondgebonden Luchtverdedigings Commando (C-DGLC) deze functie.

 
 • Collectie:
 

De collectie van de HVGLVD geeft de bezoeker inzicht in de aard van het materieel dat sinds de oprichting van het luchtverdedigingswapen is gebruikt bij de Koninklijke Landmacht en Koninklijke Luchtmacht.

 
 • In de collectie zijn opgenomen:
  • Een informatiezoeksysteem (IZS), waarmee alle beschikbare informatie elektronisch is te raadplegen.
  • Een deelcollectie (radar)vuurleiding, geschut, wapens en munitie.
  • Een deelcollectie rollend en groot materieel.
  • Een deelcollectie meetapparatuur (afstandsmeting, meteo- en doelopsporingsapparatuur)
  • Een documentatie- en informatiecentrum.
 
 • Het beleid is erop gericht de collectie uit te breiden, te verbeteren en te actualiseren. Aan het beleid wordt inhoud gegeven door het verzamelen van in de collectie passende items. Deze worden verkregen via het Ministerie van Defensie, van particulieren en door bruikleenverstrekkingen.
   
7. Het beloningsbeleid:
  De bestuursleden en medewerkers van de HVGLVD, voornamelijk oud-medewerkers (militair en burger) ontvangen een vrijwilligersvergoeding, gebaseerd op de wettelijke bepalingen hierover. Deze vrijwilligersvergoeding wordt door nagenoeg alle medewerkers als schenking aan de stichting geretourneerd. Verder kunnen de medewerkers gemaakte (reis)kosten declareren bij de stichting.
   
8. Overzicht activiteiten:
 
 • Sinds de officiële opening op 21 oktober 2009 tot en met 31 December 2015 zijn 28.270 bezoekers ontvangen.
 • Het geven van rondleidingen vormt de voornaamste steeds terugkerende activiteit. Aangezien de expositie zich op een kazerne bevindt, is er een regeling getroffen, waarbij bezoekers onder geleide toegang krijgen.
 • Tot de bezoekers behoren ook de op de kazerne gelegerde militairen.
 • C-DGLC beschikt over een representatieve ontvangstruimte in een van de gebouwen van de HVGLVD, deze wordt regelmatig gebruikt voor het organiseren van bijzondere bijeenkomsten, vergaderingen, etc.
 • De collectie is in principe wekelijks op woensdag en donderdag toegankelijk voor bezoekers; op verzoek kunnen groepen ook op andere dagen de expositie bezoeken.
 • Bijzondere evenementen in 2015:
  • 5 mei: participatie met twee stuks geschut in de Static Show ter gelegenheid van de 70e verjaardag van het einde van de Tweede Wereldoorlog.
  • 9 mei: opluistering van de bevrijding van Ypenburg met een 20 mm Oerlikon luchtdoelkanon.
  • 13 mei: deelname aan de landmachtdagen in Helmond met een 40L70 luchtdoelkanon en HAWK-luchtdoelraketten.
  • 11 september: reünie 41 Paluabt in het ‘museum’.
  • 24 september: Donateursdag.
  • 31 oktober: ondersteuning aan ‘Veteranen Hart van Brabant’ in Tilburg met de M16 en HAWK-luchtdoelraketten.

 

9. Financieel overzicht 2015      
  Inkomsten       Uitgaven    
  Donaties en giften 7.594.00   Kosten giro  132,00
  Giften vrijwilligers 42.750,00   Vergoeding vrijwilligers 42.750,00
  Verkoop/Afstoot  4321,00   Aanschaf div materiaal 12.288,00
  Interne steunverlening 11.050,00   Reiskosten 11.662,00
  Reiskostenvergoeding 3.647,20   Studiereis 394,00
  Herstelboekingen 620,00   Welbevinden vrijwilligers 1.794,00
  Tegoed Stg RLJ (2014) 2.548,00   Gift HSA museum 500,00
  Div declaraties aanschaf materieel 2014/15 4.576,00   Externe contacten 338,00
          Verklaring omtrent gedrag 90,00
          Retourboeking 100,00
          Kosten expositie 1.303,00
          Kamer van Koophandel 7,00
          Diversen 97,00
    77.106,00     71.455,00

 

  Inkomsten  € 77.106,00  
  Uitgaven  € 71.455,00  
  Positief 2015  € 5.651,00  
         
         

 

   

Statistieken  

Artikelen bekeken hits
48945
   
© EMBEESOFT 14-12-2016 Joomla versie 3.6.5.